Тематичні питання

 

Які туристичні походи бувають?

Яке спорядження необхідне для туристичного походу?

План вивчення теми (вставити файл)

Навчальні цілі

Встановлення причинно-наслідкових зв’язків.

Гнучкість та готовність до компромісів з метою здійснення спільного завдання.

Прийняття відповідальності за результати спільної роботи.

Розуміння, усвідомлення ролі ефективного спілкування, створення та використання різних видів спілкування.

Використання інформаційних технологій.

Командна взаэмодія.

Використання міжособистісних навичок та навичок вирішення проблеми для впливу на інших та ведення їх до мети.

Використання комп’ютерних технологій як інструменту для спілкування та досліджень.

Діяльність вчителя

Вчитель пропонує учням правила роботи в проекті, демонструє їм буклет. Зацікавленим учням проводить додаткові заняття, на яких представляє ідеї проекту. Учитель розробляє дидактичні матеріали: таблицю З-Х-Д. радіальну діаграму "Все о туризме". Для організації роботи над проектом учитель пропонує учням об’єднатися в групи та пропонує завдання кожній з них.

Діяльність учнів

Учні, на початку роботи над проектом, проводять соціологічне опитування. Учні у процесі роботи над проектом використовують форму оцінки сайтів. запропоновану вчителем, знаходять в інтернеті інформацію, що стосується теми проекту. Результати дослідження учні оформлюють у вигляді блогу. При створенні блогу викристовують контрольний список для блогу .

   • На главную
    [© 2014 Туризм